Goede Doel

Het aantal (wilde) bijen, vlinders, zweefvliegen en andere bestuivende insecten daalt wereldwijd. Van de 360 soorten bijen in Nederland dreigt meer dan de helft te verdwijnen.

Insecten zijn nodig om het stuifmeel van de ene bloem naar de andere te brengen. Veel voedselgewassen en planten kunnen zich daarna pas voortplanten of vruchten krijgen. Bestuiving is nodig voor meer dan 75% van de voedselgewassen, vooral groenten en fruit.

Met het LuCoB willen we graag de wilde bijen helpen door een bijenburcht te bouwen. Hiervoor zamelen we geld in tijdens het Lustrum. Wil jij ook een bijdrage leveren? Kom naar de goede doelen dag op 27 november. Bij zijn is meemaken! Het bouwen van een bijenburcht is een goede en creatieve manier om bij te dragen aan het leefgebied van de wilde bij. Tweederde van alle wilde bijensoorten nestelt in de grond, vaak in schuine of verticale wandjes of hellingen.

De open, zanderige grond van de bijenburcht voorziet in geschikte nestgelegenheid voor diverse soorten ondergronds nestelende bijen.

Club van 75

 75,00

Doneer 75 euro voor de bijenburcht in Delft! Bij deze bijenburcht komen naamplaatjes van alle donatuers te staan.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram